Dil Seç:


Close
 • Peyronie hastalığıPenis eğriliği

  Peyronie hastalığı
  Penis eğriliği

  Peyronie hastalığı, peniste derinin altında plak oluşumu (lifli yara dokusu) sonucunda meydana gelen penil eğrilik durumudur. Dünya genelinde, erkeklerin yaklaşık %15'i bu rahatsızlıkla karşılaşmaktadır.

 • Uygun Tedaviyi Bul!

  Uygun Tedaviyi Bul!

  Klinik çalışmalar ile onaylanan sonuçlara göre:

  Artık, penisinizi düzeltmeniz mümkün!

  Artık, penis eğriliğini gidermeniz mümkün!

Penis eğriliği şikayetiniz mi var?
Dünya genelinde en sık görülen cinsel işlev bozukluklarından biri de, penisin anormal şekilde eğri bir görünüme sahip olmasıdır.

Penil Eğrilik Hakkında

 • Penil Eğrilik Hakkında
 • Penil Eğrilik Hakkında

Penis Eğriliği Nedir?

Peyronie hastalığı sebebiyle lifli plak veya şişkinlik oluşumu görülmesi, penil eğriliğin başlıca sebeplerinden biridir. Bu şişkinlik ve iltihaplanma; penis, ereksiyon halindeyken ya da gevşek durumdayken bir yöne doğru bükülmek zorunda kaldığı için, ağrı ve rahatsızlık hissine sebep olur. Penil eğrilik, cinsel ilişki sırasında çeşitli güçlüklere yol açtığı gibi, ileri düzey bükülme vakalarında ise cinsel birleşme neredeyse imkansız hale gelebilir.

Penis eğriliği, erkekler için en can sıkıcı cinsel bozukluklardan biridir. Tahmini değerlere göre; erkek nüfusu içerisinde penis eğriliği vakası görülme oranı, yerel bazda %5 ila %23 arasında değişim gösterir. Yakın dönemde yapılan bir çalışmaya göre, 30-80 yaş grubu Alman erkek nüfusu içerisinde bu rahatsızlığın görülme oranı %9,2 olarak tespit edilmiştir. Peyronie hastalığının, erkekleri çoğunlukla 30'lu yaşlardayken etkilediği ve bununla beraber, daha genç ve daha yaşlı erkekleri de etkisi altına alacak biçimde çeşitli yaş gruplarında da gelişim gösterebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Hastalığın yaygınlığına ilişkin demografik araştırma istatistiklerine göre; Kuzey Avrupa kökenli erkeklerin bu rahatsızlığa yakalanma eğiliminin daha yüksek olduğu ve tam aksine, Asya kökenli ve Afrika kökenli Amerikalı erkeklerde ise penis eğriliğinin nadiren görüldüğü tespit edilmiştir.

Penis eğriliği, erkekliğin temelini sarsma potansiyeline sahip bir problemdir. Penil eğrilik, dünya genelinde en sık görülen cinsel işlev bozukluklarından biri olup; bunun dışında, başka ereksiyon problemlerine de sebep olduğu bilinir. Yapılan tıbbi çalışmalar ve deneyler, penil eğrilik ile ereksiyon zorlukları arasında güçlü bir bağıntı bulunduğu tezini doğrulamıştır: Eğik penisli erkeklerin %80'e varan kısmı, cinsel birleşme için gerekli sertlikte ereksiyona ulaşamamaktan şikayetçidir.

Penisinizde kıvrım oluştuğu zaman, kendiliğinden veya müdahalesiz çabuk bir çözüm mümkün olamaz. Bu safhada, tedavinize en kısa zamanda başlamanız kritik önem taşır.

Peyronie Hastalığının Belirtileri

Penis eğriliğinin belirtileri, semptomları, ilerlemesi, ciddiyeti ve etkin tedavi yöntemleri, kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bazı erkeklerde semptomlar bir gecede kendini gösterirken, diğerlerinde penis eğriliği oluşumu belirli bir zaman dilimi içerisinde yavaşça gelişebilir. Penis eğriliği, hasta erkeklerde uzun süreli şiddetli acı ve gerginlik hali yaratabilmekte olup; bunun neticesinde, düşük özgüven ve depresyon görülebilir.

Yapılan takip çalışmaları; erkek hastaların yaklaşık %47'lik kısmında, tedavi sürecine gerçek anlamda uydukları zaman, penis eğriliği ilerlemesinin durduğunu ortaya koymaktadır. İltihaplanma hafiflemiş ve penisteki eğrilik sabit kalmıştır. Hatta, bu erkek hastaların %13'ünde penis eğriliği belirtileri, kısa süre içinde kaybolmuştur. Ancak, kalan %40'lık hasta grubunun o kadar şanslı oldukları söylenemez, çünkü bu vakaların durumu zaman içerisinde kötüye gitmiştir.

Ağrılı Ereksiyon

Ağrılı Ereksiyon

Daha önceden belirtildiği gibi; Peyronie hastalığının gelişim süreci kapsamında, penisin yumuşak dokuları içerisinde lifli plak oluşumu görülebilir. Penisteki şişkinlikler veya plaklar, ağrılı iltihaplanmaya ve penisin ereksiyon sırasında bükülmesine sebep olur. Penis, normal esnekliğini kaybeder, penis eğriliği şikayeti bulunan erkeklerin normal ereksiyonlarını sürdürmeleri ve tatmin edici düzeyde bir cinsel ilişkiye girmeleri zorlaşır.

Penis eğriliği, ciddi derecede ağrılı ereksiyon hali ile tanınır. Plaklar sıklıkla iltihaplanmaya ve peniste bükülmeye yol açarak, hastaların oldukça ağrılı bir ereksiyon yaşamalarına sebebiyet verir.

Cinsel İşlev Bozuklukları

Peyronie Hastalığı Ereksiyon İşlev Bozukluğuna Yol Açar

Peniste görülen iltihaplanmanın ve ağrının zaman zaman hafiflediği görülmesine karşın, penis eğriliğinde düzelme eğilimi görülmemiştir. Eğik penis ile birlikte buna bağlı cinsel sorunlar ve tatminsizlik hissi, çiftleri dayanılması imkansız fiziksel ve duygusal ıstıraba uğratır.

Hatta; erkek hastalar, penis eğriliğine bağlı olarak oluşan ağrıya katlanmaya razı olsalar bile, plakların kan akışına engel olarak ereksiyon işlev bozukluğuna yol açması durumunda ellerinden hiçbir şey gelmez. Bu gibi cinsel iktidarsızlık problemleri; ereksiyon halinin sürdürülebilmesi için, penis içerisindeki kan dolaşımını engelleyen plakların giderilmesi ile halledilebilir.

Penis eğriliği şikayetiniz mi var?
Peyronie hastalığı; penisin anormal şekle sahip oluşu ve ciddi biçim bozukluğuna uğraması, ereksiyon işlevi bozukluğu, dayanılmaz ağrı ve diğer cinsel komplikasyonlar neticesinde hastayı fiziksel ve psikolojik yönden yıkıma uğratabilmektedir.

Penis Eğriliğinin Sebepleri

Peyronie hastalığının sebepleri arasında sayılabilecek tek bir belirgin etmenden söz etmek güç olsa da; peniste görülen travma veya yaralanmaların bu bozukluğun temel sebepleri olduğu düşünülmektedir. Diyabet ve yüksek tansiyon gibi sıkça rastlanan sağlık sorunları bulunan erkek hastalarda, penis eğriliği oldukça yaygın biçimde görülür. Ayrıca Peyronie hastalığının; Dupuytren hastalığı, eklem yastıkçığı (knuckle pad), Ledderhose hastalığı ve Paget hastalığı gibi öteki komplikasyonlarla bağlantılı olduğu da gözlemlenmiştir. Hastalığın kalıtsal bağlantısı da göz ardı edilemez; çünkü hastalığın, aileler içerisinde nesilden nesile geçiş yaptığı ve erkek çocukların, bu rahatsızlığı babalarından kalıtsal olarak aldıkları kaydedilmektedir.

Yaralanma

Konuyu inceleyen araştırmacıların büyük kısmı, Peyronie hastalığının temel sebebinin yaralanma olduğu kanısındadır. Bu araştırmacılara göre peniste görülen plaklar, darbe veya eğilme kaynaklı fiziksel yaralanmalar sebebiyle organda iç kanama oluştuğu zaman gelişim göstermektedir.

Yaşlanma

Ayrıca penis eğriliği; penisin yaşlanma kaynaklı olarak esnekliğinin azalmasına bağlı şekilde oluşan iltihaplanma neticesinde kalıcı bükülmenin meydana gelmesi ile de gelişebilir.

Kalıtım

Bazı vakalarda penis eğriliği probleminin aile içerisinde nesilden nesile geçiş yaptığı gözlemlendiğinden, Kalıtsal etmenler kimi erkeklerin penis eğriliği riskine daha açık olmasına sebep olabilir.

Otoimmünite

Kimi araştırmacılara göre Peyronie hastalığı, bir tür otoimmün (bağışıklık sisteminin, kendi dokularındaki antijenlere karşı antikor üretmesi) bozukluktur ve erkek hastaların antikorlarının, penis içerisinde bulunan kendi savunma hücrelerine saldırması ile gelişir.

İlaçların Yan Etkileri

Peyronie hastalığına sebep olan etmenleri sıralarken, belirli ilaçların yan etkilerinin oynadığı rolü de göz ardı etmemek gerekir. Çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele amaçlı olarak kullanılan ilaçların, pek çok komplikasyonu tetikleme potansiyeli bulunan geniş kapsamlı yan etkileri mevcuttur. Zaten birçok ilacın yan etkileri arasında, penis eğriliği de halihazırda listelenmiş durumdadır. Bu tür ilaçlar çoğunlukla, tansiyonu kontrol etmek amacıyla kullanılan ve beta bloklayıcı olarak bilinen ilaç grubuna aittir.

Yine de; ilaçların sahip olduğu yan etkilerin, penis eğriliğini tetikleyebileceği ve gelişimde rol oynayabileceği konusunda kesin kanıya varmamızı sağlayacak herhangi bir kanıt ve araştırma sonucu bulunmamaktadır. Bu ilaçlar ile penis eğriliği arasında bağlantı olması olasılığı oldukça düşüktür ve buna istinaden; tansiyon hastalarının, tansiyonu kontrol altına almak üzere reçeteyle yazılmış olan ilaçlarını kullanmayı kesmeden önce, mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir.

Penis Eğriliğinin Sebepleri
Şansımıza, penil eğriliği tedavi etmek ve önlemek için çeşitli teknikler mevcuttur.

Penis Eğriliği Nasıl Önlenebilir?

Pek çok geleneksel tıp disiplini, korunmanın önemini fazlasıyla vurgulamıştır. Koruyucu önlemlerin önemi, penis eğriliği vakalarında ya da diğer bozukluklarda göz ardı edilemez. Erkeklerde penis eğriliği problemine ilişkin semptomların önlenmesi veya erken teşhisinde en faydalı etmen, hastanın sağlık durumuyla ve Peyronie hastalığıyla ilgili bilgi sahibi olmasıdır. Herhangi bir komplike hastalığı veya sağlık sorununu başarıyla önleyebilmek için, bu konuda güncel bilgi sahibi olmanız şarttır.

1

Yüzükoyun pozisyonda yatmayın

Erkeklerin, yüzükoyun pozisyonda yatmaktan kaçınmaları, pek çok cinsellik ve üreme uzmanı tarafından önerilmektedir. Söz konusu tez, henüz klinik açıdan onaylanmamış olup; karın üzerinde yatmanın, penise doğru kan akışını önleyici etkide bulunacak şekilde baskı oluşturduğu savunulmaktadır. Kan akışının engellenmesinin de, ereksiyon işlev bozukluğuna ve penis eğikliği de dahil olmak üzere çeşitli cinsel komplikasyonlara yol açabileceği belirtilmektedir.

2

Cinsel ilişki sırasında yaralanmaktan kaçının

Uzmanlar, cinsel ilişki sırasında peniste meydana gelebilecek herhangi bir iç zedelenmenin penis eğikliğine yol açabileceğinden ötürü, birleşme sırasında dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Gerçekten de; peniste iç zedelenme, bu hastalığın en yaygın sebeplerinden biridir. Partnerinizle, onun üstte olduğu bir pozisyonda zorlayıcı şekilde cinsel ilişkiye girmeniz de, penil fraktürün başlıca sebeplerinden biri olarak görülmektedir. Bu sebeple; partnerinizle böyle bir pozisyonda cinsel ilişkiye girerken dikkatli olmanız şarttır.

3

Beslenmenize E Vitaminini mutlaka ekleyin

Bazı çalışmalar sırasında hastalara oral yolla E vitamini verilmesi sonucunda, penis eğriliğiyle bağlantılı komplikasyonlarda hafifleme olduğu gözlemlenmiştir. Ancak; E vitamini takviyesinin, Peyronie hastalığını önleyebileceği henüz doğrulanmamış olup, E vitamininin koruyucu etkisini belirlemek üzere ek araştırmalar yapılması gerekmektedir. Ancak, diyetinize doğal yollarla E vitamini takviyesi yapmanızın da herhangi bir sakıncası yoktur.

Penis eğriliği sorunu, Penis düzeltme cihazı kullanılarak kolaylıkla giderilebilmektedir.
Bu cihaz, penisin yara dokusu bulunan tarafını gerdirerek diğer taraf ile aynı ebatlara ulaşmasını sağlar ve böylece, penis eğriliğini önler. Cihaz ayrıca; mucizevi biçimde daha sert, daha yoğun ve daha uzun süreli ereksiyon sağlayarak, penis eğriliği şikayeti sebebiyle sarsılmış olan erkeklerin cinsel özgüvenini yeniden oluşturur.

Penis Eğriliğinin Giderilmesi

Bir yandan kimi erkek hastalar, herhangi bir ilaç veya tedavi metodu kullanmadan Peyronie hastalığının iltihaplanma ve diğer komplikasyonlarından kurtulmayı başarırken; hastaların büyük çoğunluğunun, bu rahatsızlığın kontrol altına alınması için ilaç, ışın tedavisi veya cerrahi operasyon gibi tıbbi yollara başvurması gerekir. Maalesef; modern ilaçlar veya cerrahi operasyonlar, penis eğriliği sorununa doğrudan çare olamayıp, hastanın sağlık durumunu düzeltmek adına sorunla bağlantılı komplikasyonlara yönelik fayda sağlamaktadır. Ancak; zaman içerisinde penisinizi düzeltmenize ve büyütmenize yardımcı olabilecek birtakım penis düzeltme cihazları da mevcuttur. Peyronie hastalığıyla mücadele için uygulanacak temel tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Vitaminler

E vitamini gibi faydalı antioksidan maddeler, fibroz oluşumuna karşı etkin koruma sağlar. E vitamininin, penis eğriliği tedavisindeki etkinliği üzerine önceki yıllarda yapılan çalışmalar; hastaya E vitamini verilmesinin, hastaların %28'inde penil eğriliği anlamlı biçimde azalttığı ve hastaların %42'sinde lifli plak kitlesinin anlamlı biçimde küçüldüğünü ortaya koymuştu.

Ancak; E vitamininin penis eğriliği tedavisindeki etkilerini incelemek üzere yapılan güncel araştırmalar, daha önceki çalışmaların aksine, E vitamininin etkinliğini doğrulamamakta olup; düşük maliyeti, zehirlilik oranının göz ardı edilebilir oranda olması ve insan sağlığına genel anlamda faydalı oluşu ile E vitamini takviyesinin, Peyronie hastalığıyla mücadelede diğer ilaçlarla kombinasyon halinde bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasını teşvik etmektedir.

Hastaya, Paraaminobenzoik asit (PABA) gibi oral yolla verilen ilaçlar ile kolşisin ve E vitamini uygulanması, ön aşamalardaki penis eğriliği tedavisinde oldukça etkin rol oynar. Bu ilaçlar, plak oluşumu başlangıcının tespit edildiği, hastalığın ön gelişme yıllarında uygulanabilen başlangıç tedavileri niteliği taşır. Ancak hastalık daha komplike bir hal aldığında, somut bir çare sunmakta yetersiz kalır.

Etkili

Güvenli

Ekonomik


Enjeksiyon

Eğer kullanılan ilaçlar, Peyronie hastalığının etkin şekilde kontrol altına alınmasında ve mücadelesinde yeterli olmaz ise, doktorlar tarafından doğrudan Verapamil, interferon veya steroid maddelerin enjekte edildiği intralezyonel enjeksiyon yöntemine başvurulabilir.

Bu ilaçlar, penil eğriliğe yol açan plak oluşumları içerisine doğrudan enjekte edilir. Enjeksiyon öncesinde, lokal anestezi uygulanır. Her enjeksiyon arasında bir haftalık aralıklarla sırasıyla toplam altı defa enjeksiyon yapılır. Yapılan enjeksiyonlar oldukça etkilidir ve hastaların %65'ten fazla kısmında penil eğrilik rahatsızlığında düzelme sağlamaktadır. Öte yandan, hastaların %80'lık kısmında ise daha sert ereksiyon görüldüğü kaydedilmiştir. Interferon alfa-2b ve verapamil enjeksiyonları ise, penis eğriliğinde ters yönde gelişim (iyileşme eğilimi) sağlamada oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

Yine de, bu enjeksiyonların birtakım yan etkisi bulunmaktadır. Kortizon gibi steroid maddeler; atrofi veya işlevsel hücrelerin ölümü gibi aşırı zararlı yan etkiler bırakmasıyla bilinir.

Etkili

Güvenli

Ekonomik


Penis düzeltme egzersizleri

Penis düzleştirme egzersizleri , penis germe cihazları kullanılarak veya penisinizin çevresini veya uzunluğunu arttırmak için eller kullanarak yapılan egzersizlere atıfta bulunur. Bu egzersizler, penis eğriliğini düzeltmek için erkekler tarafından sıklıkla yapılır.

Penis düzleştirme egzersizleri, penis dokularınıza masaj yapmak için sadece ellerinizi veya penis gerdirme cihazlarını kullanarak yapabileceğiniz gibi kolayca gerçekleştirilebilir. Her iki prosedür de cildin gerilmesine ve penis dokusunda mikro gözyaşlarının yaratılmasına yöneliktir; bu iyileşmeden sonra penisin daha uzun ve daha dik görünmesini sağlar.

Penis düzleştirme egzersizleri genellikle herhangi bir yan etkiye sahip değildir. Ancak, penisinizle çok kaba olmak uyuşukluk , kaşıntı , damar rüptürü ve penis renginin solmasına neden olabilir .

Penis düzleştirme egzersizlerinin olumlu ya da olumsuz sonuçları tutarlılığınıza ve bağlı kaldığınız yaklaşımlara bağlı olacaktır. Örneğin, manüel germe, göze çarpan sonuçları göstermek için germe cihazlarına kıyasla daha fazla zaman alabilir.

Etkili

Güvenli

Ekonomik


Cerrahi Operasyon

Peyronie hastalığıyla mücadelede değişen düzeyde başarı sağlayan üç farklı cerrahi işlem bulunmaktadır. Bunlar:

Birinci cerrahi operasyon seçeneği: Lifli plaklar alınır ve penise, çeşitli hayvanların organlarından alınan damar, deri ve diğer materyaller nakledilerek penis onarılır. Bu yöntemle hastalara, penislerinde görülen en veya boy kayıpları telafi edilebilmektedir. Yine de bazı hastaların penislerinde, bu cerrahi işlemler sebebiyle his ve ereksiyon işlevi kaybı yaşanmaktadır.

İkinci cerrahi operasyon seçeneği: Penil eğrilik; penisin plak oluşumu görülen tarafının karşı tarafında bulunan "tunica albuginea" dokusuna ait küçük parçaların sıkıştırılması ya da alınması ile düzeltilir. Bükülmenin sebep olduğu baskı azaltılır ve penis düzleştirilir. Bu cerrahi operasyon uygulanan hastalarda ereksiyon işlev bozukluğu veya peniste his kaybı görülmesi riski oldukça düşük olsa da, peniste oluşan en veya boy kayıpları telafi edilemez.

Üçüncü cerrahi operasyon seçeneği: Bu işlemde, penisin sertliğini arttırmak için içine özel bir cihaz yerleştirilir. Bu işlem uygulanan hastaların bazıları, cihazdan daha da olumlu sonuçlar almakta olup, penisleri cihaz sayesinde yeterli düzeyde düzeltilmektedir. Ancak; söz konusu cihazın penise yerleştirilmesi, birinci ya da ikinci cerrahi işlem yoluyla penisin tatmin edici seviyede düzeltilememesi durumunda, bu işlemle bir arada uygulanır.

Etkili

Güvenli

Ekonomik


Penis düzeltme cihazı

Anlaşıldığı üzere, cerrahi operasyon pek de makul bir seçenek değildir ve ancak öteki seçeneklerin uygun olmaması halinde son çare olarak kullanılması düşünülebilir. Bu aşamada akla gelecek en can alıcı soru ise şudur: Cerrahi operasyona başvurmaksızın, hastalığın komplikasyonlarından korunarak penis eğriliğini ve kısalmasını durdurabilmek veya iyileştirebilmek mümkün müdür? Şaşırtıcı ama cevabımız evet! Penis düzeltme cihazları, Peyronie hastalığına bağlı olarak gelişen penil eğrilik probleminin tedavisinde en etkileyici sonuçlar veren yöntemdir. Gerçekten de bu cihazlar, penis bükülmesini durdurmada, hatta yavaş yavaş gidermeye başlamada kalıcı fayda sağlayarak, benzersiz şekilde kullanım güvenliği ve başarılı sonuçlar vermesiyle iç rahatlığı sunan bir çare olarak geliştirilmiştir.

Penis düzeltme cihazları, son derece basit olduğu kadar etkili bir yöntemle, gevşek haldeki penisin her gün birkaç saat boyunca gerdirilmesiyle çalışır. Cihazın atel boyu, çekiş seviyesini ayarlayan metal profillerin eklenebilmesine imkan sağlar. Sürekli gerdirme gücü zamanla, lifli plakları uzatıp, kalınlaşmış/hasara uğramış dokuların iyileştirilmesine veya yeniden şekil kazandırılmasına katkıda bulunur. Bu düzen, penis eğriliği komplikasyonlarının kontrol altına alınmasında oldukça etkin bir rol oynar.

Abartılan doğal tedavi yöntemleri ve alternatif takviyelerin aksine; penis düzeltme cihazlarını kullanmanın verdiği sonuçlar, pek çok klinik denemeler kapsamında araştırılmış ve belgelendirilmiştir. Ayrıca; söz konusu cihazlar kullanılarak, penis eğriliği problemini düzeltmede eşine zor rastlanır biçimde oldukça yüksek bir başarı oranı kaydedilmiştir.

Etkili

Güvenli

Ekonomik


Hemen satın al
Yapılan bilimsel çalışmalara göre:
Penis Düzeltme Cihazı; penis eğriliği rahatsızlıklarının ve buna bağlı olarak gerçekleşen yaralanmaların ilerlemesini durdurmada ve hatta bu rahatsızlıkları iyileştirmede eşi benzeri görülmemiş bir başarı yakalar.
Penis eğriliğini tedavi etmenin cazip, ekonomik, güvenli ve doğal yöntemi denemenizi bekliyor!


Penis düzeltme cihazları hakkında daha fazla bilgi edinin

Klinik Çalışmalar

Yapılan bir klinik denemenin sonuçları, Eylül 2002'de 2. Avrupa Androloji Kongresi'nde sunulmuştur. Bu çalışma kapsamında; Penis Düzeltme Cihazlarının, ereksiyon sırasında oluşan penil eğriliği veya şekil bozukluklarını düzeltmede etkinliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma için, Peyronie hastalığına bağlı olarak ereksiyon sırasında penis eğriliği sorunu yaşayan 110 hasta seçilmiştir.

Penis düzeltme cihazları, 3-6 aylık uygulama dönemi sırasında her gün en az dört saat süreyle kullanılmış olup; penil penis düzeltme cihazlarının, eğriliği gidermede rolünü değerlendirmek üzere her gün belirli zamanlarda ölçüm yapılmıştır. (Hem gerdirme işlemi öncesinde hem de sonrasında). Deneklerin penis eğriliği veya şekil bozukluğu şikayetlerinde, üç ay içerisinde anlamlı oranda düzelme görülmüştür. Denekler, herhangi bir komplikasyon ya da terk vakası olmaksızın tedaviyi başarıyla tamamlamıştır. Klinik çalışma raporunda; penis düzeltme cihazlarını kullanmanın öneminin yanı sıra, penil eğriliğin giderilmesine ve Peyronie hastalarının ereksiyon işlev bozukluğunun kontrol altına almasına yardımcı olmada kaydettiği umut verici sonuçlara dikkat çekilmiştir.

Klinik Çalışmalar

Copyright © 2013 - 2024 NoCurvature.com. Tüm hakları saklıdır.