Změnit jazyk:


Close
 • Peyronieho nemocZakřivení penisu

  Peyronieho nemoc
  Zakřivení penisu

  Peyronieho nemoc je zakřivení penisu, způsobené nahromaděním shluků tkáně (zjizvené tkáně) pod kůží penisu. Postihuje až 15% mužů na celém světě.

 • Najděte způsob léčby!

  Najděte způsob léčby!

  Klinické studie potvrzují, že:

  Penis lze narovnat!

  Zakřivení penisu lze léčit!

Trpíte zakřivením penisu?
Jednou z nejčastějších sexuálních dysfunkcí na světě je nestandardní zakřivení penisu.

O zakřivení penisu

 • O zakřivení penisu
 • O zakřivení penisu

Co je zakřivení penisu?

U Peyronieho nemoci je jedním z hlavních příčin zakřivení penisu nahromadění poškozené tkáně neboli shluků tkáně. Zauzlená tkáň a záněty způsobují bolesti a nepříjemné pocity, jelikož se penis během erekce i v ochablém stavu násilně vychyluje na jednu stranu. Zakřivení penisu způsobuje potíže při pohlavním styku a v případě závažného ohnutí je téměř nemožné mít sex.

Zakřivení penisu je pro muže jednou z nejdepresivnějších sexuálních poruch. Podle odhadů zakřivením penisu trpí přibližně 5 -23 procent mužů. Nedávná studie například prokázala výskyt zakřivení penisu u 9,2 procenta německých mužů, kteří patřili do věkové skupiny 30-80 let. Bylo zjištěno, že Peyronieho nemoc postihuje především muže kolem 30. roku života. Může se nicméně vyskytovat napříč všemi věkovými skupinami a postihovat též mladší nebo starší muže. Demografické statistiky podle výskytu ukazují, že k zakřivení penisu jsou náchylnější muži ze severní Evropy, přičemž u Asiatů nebo Afro-Američanů je zakřivení spíše výjimečné.

Zakřivení penisu může narušit samotnou mužovu osobnost. Zakřivení je jednou z nejčastějších sexuálních dysfunkcí na celém světě, přičemž nadto je současně i příčinou dalších erekčních problémů. Lékařské studie a pokusy potvrdily silnou korelaci mezi zakřivením penisu a erekčními potížemi: až 80% mužů se zakřivením penisu není schopno dosáhnout dostatečně silné erekce nutné pro pohlavní styk.

Jakmile dojde k zakřivení Vašeho penisu, automatické nebo spontánní řešení není možné. V tomto ohledu je tudíž velmi důležité, abyste s léčbou začali co nejdříve.

Příznaky Peyronieho nemoci

Příznaky, známky, postup, závažnost a účinnost léčby zakřivení penisu se mohou v konkrétních případech lišit. U některých mužů se mohou příznaky vyskytnout takřka přes noc, zatímco u jiných se zakřivení penisu může vyvinout postupně v průběhu času. Zakřivení penisu způsobuje postiženým mužům silnou bolest a frustraci, což vede současně ke sníženému sebevědomí až depresím.

Výzkumy prokázaly, že rozvoj zakřivení penisu se stabilizoval asi u 47 procent mužů, poctivě dodržujících předepsanou léčbu, přičemž došlo k ústupu zánětu a stabilizaci zakřivení. Příznaky zakřivení penisu rychle zmizeli u 13 procent mužů, nicméně i tak 40 procent mužů takové štěstí nemělo a jejich stav se s postupem času dále zhoršil.

Bolestivá erekce

Bolestivá erekce

Jak již bylo uvedeno výše, Peyronieho nemoc způsobuje tvorba shluků tkáně v měkkých tkáních penisu. Shluky neboli poškozená tkáň v penisu způsobují bolestivé záněty a ohýbání penisu během erekce. Penis ztrácí svou normální ohebnost a muži, kteří zakřivením penisu trpí, mají problém udržet normální erekci a mít uspokojivý pohlavní styk.

Zakřivení penisu je známé bolestivou erekcí. Shluky obvykle způsobují zánět a ohýbání penisu, a pacienti mívají velmi bolestivou erekci.

Sexuální dysfunkce

Peyronieho nemoc způsobuje erektilní dysfunkci

Zjistilo se, že jakkoliv mohou zánět a bolesti s postupem času ustoupit, zakřivení penisu zůstává. Zakřivený penis, související sexuální problémy a nespokojenost mohou způsobit nesnesitelnou fyzickou bolest, ale též i partnerské emocionální problémy.

Přestože muži bývají zpravidla ochotni bolest spojenou se zakřivením penisu snášet, proti tomu, když shluky zablokují průtok krve a způsobí erektilní dysfunkci, již ničeho dělat nemohou. Takovouto impotenci je pak možné vyřešit odstraněním shluků, které cirkulaci krve v penisu potřebné pro udržení erekce brání.

Trpíte zakřivením penisu?
Peyronieho nemoc může v důsledku nestandardního tvaru a těžké deformace penisu, erektilní dysfunkce, nesnesitelných bolestí a dalších sexuálních komplikací způsobit pacientovi způsobit fyzickou a psychickou újmu.

Příčiny zakřivení penisu

Příčin vzniku Peyronieho nemoci může být několik, nicméně mezi nejčastější z nich patří úraz či zranění penisu patří k nejčastějších z nich. Výskyt zakřivení penisu nejvyšší zejména u mužů, trpících běžnými zdravotnými problémy, jakými jsou např. cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Rovněž bylo prokázáno, že Peyronieho nemoc souvisí též s dalšími zdravotními komplikacemi, jako je Dupuytrenova nemoc, problémy v křížích, Ledderhoseovou nemocí a Pagetovou nemocí. Současně nelze vyloučit ani vliv genetických predispozic.

Zranění

Většina vědců se domnívá, že hlavní příčinou Peyronieho nemoci je poranění penisu. Přepokládají, že shluky se v penisu vytvářejí v důsledku vnitřního krvácení, ke kterému mohlo dojít během úrazu nebo ohnutí.

Stárnutí

K zakřivení penisu může také dojít během stárnutí, u zánětů v důsledku snížení pružnosti penisu, a způsobení tak trvalého ohnutí.

Genetické faktory

Někteří muži mohou být náchylní k zakřivení penisu v důsledku svých genetických predispozic. Jak bylo zjištěno, v některých případech k zakřivení penisu dochází v důsledku rodinné anamnézy.

Autoimunitní porucha

Někteří vědci jsou toho názoru, že Peyronieho nemoc je druhem autoimunitního onemocnění a vzniká napadáním protilátek penilních buněk postižených mužů.

Vedlejší účinky léků

Při úvahách o příčinách Peyronieho nemoci nelze vyloučit ani způsobení vedlejšími účinky určitých léků. Řadu léků provází bezpočet vedlejších účinků, jež mohou způsobit i závažnější zdravotní komplikace. Zakřivení penisu je přitom jako vedlejší účinek uvedeno u poměrně značného množství léků, a to zejména patřících do skupiny známých jako beta-blokátory, používaných na kontrolu krevního tlaku.

Bohužel však zcela prokazatelné důkazy, že by příčinou zakřivení penisu mohly být vedlejší účinky farmaceutických přípravků, neexistují. Lidé trpící problémy s krevním tlakem by se proto nejdříve měli před vysazením předepsaných léků na kontrolu krevního tlaku o tomto kroku poradit se svým lékařem či lékárníkem.

Příčiny zakřivení penisu
Nicnméně naštěstí aspoň ale existují techniky, jak se se zakřivením penisu vypořádat.

Prevence zakřivení penisu

Roli prevence si obecně uvědomují především vyznavači tradiční medicíny, přičemž význam preventivních opatření nelze snižovat ani v případě zakřivení penisu či jiných poruch. Pokud jde o prevenci a včasnou identifikaci příznaků spojených se zakřivením penisu, je znalost zdravotního stavu a Peyronieho nemoci nanejvýš důležitá. Předpokladem zabránění vzniku onemocnění či zdravotních poruch je přitom obeznámenost se svým aktuálním zdravotním stavem.

1

Nespěte na břichu

Mnozí sexuologové a odborníci na reprodukci se domnívají, že lidé by neměli spát na břiše, nicméně tato doporučení nejsou klinicky podložena. Tito tvrdí, že spánek na břiše způsobuje stlačení příslušných orgánů, což v důsledku zabraňuje potřebnému průtoku krve do penisu. Problémy se zásobováním krví mohou vést až k erektilní dysfunkci a dalším pohlavním komplikacím, a to právě včetně zakřivení penisu.

2

Snažte se během sexu předejít zraněním

Odborníci uvádějí, že byste během sexuálního styku být náležitě opatrní, neboť příčinou zakřivení penisu může být i vnitřní poranění penisu během Vašich sexuálních radovánek, což je mimochodem právě jedním z nejčastějších důvodů výskytu tohoto onemocnění. Divoký sex se ženou, která je v poloze nad vámi, je přitom nejčastější příčinou zlomeniny penisu. Předtím, než dopřejete své ženě divokou jízdu v této sexuální poloze, se tedy raději ujistěte, že jste přijali příslušná preventivní opatření.

3

Přidejte do stravy vitamín E

Některé studie zjistily, že ke zmírnění komplikací spojených se zakřivením penisu může dojít též orálním užíváním výživových doplňků obsahujících vitamín E. Jakkoli tato skutečnost není prozatím klinicky potvrzena, lze usuzovat, že přípravky s vitamínem E mohou Peyronieho nemoci zabránit. K tomuto je nicméně nutné v dalším výzkumu preventivních funkcí vitamínu E pokračovat. Pokud však přírodní výživové doplňky s vitamínem E zařadíte do svého jídelníčku, rozhodně pro své tělo neuděláte nic špatného.

Zakřivení penisu lze přitom snadno zabránit pomocí přístroje na narovnání penisu.
Přístroj penis na straně se zjizvenou tkání natáhne, tak aby se narovnal podle zdravé druhé strany, a tím eliminuje jeho zakřivení. Přístroj doslova dělá divy a zaručí pevnější, silnější a delší erekci, obnoví sexuální sebedůvěru mužů, trpících zakřivením penisu.

Léčba zakřivení penisu

Někteří muži se ze zánětu a dalších komplikací Peyronieho nemoci dostanou bez jakýchkoli léků nebo léčby, avšak většina z nich léky, ozařování nebo chirurgický zákrok, ve finále potřebuje. Moderní léky ani operace bohužel nedokáží zakřivení penisu vyléčit, když pouze řeší související komplikace pro zlepšení stavu pacientů. Naštěstí alespoň existují přístroje pro narovnání penisu, které vám s postupem času pomohou penis narovnat a zvětšit. Hlavní prostředky pro léčbu Peyronieho nemoci jsou:

Vitamíny

Antioxidanty, jako je například vitamín E, poskytují účinnou ochranu proti fibróze. Počáteční studie účinnosti vitaminu E v léčbě zakřivení penisu uvádějí, že podávání vitamínu E výrazně zlepšilo zakřivení penisu u 28 procent pacientů, přičemž ke snížení rozsahu shluků tkáně došlo u 42 procent pacientů.

Jakkoliv nedávné výzkumy účinnost vitamínu E při léčbě zakřivení penisu, uvedenou v dřívějších studiích, nepotvrzují, lze jej díky jeho nízké ceně, zanedbatelné toxicitě a celkovému zdravotnímu přínosu v kombinované terapii spolu s jinými léky v boji proti Peyronieho nemoci nanejvýš doporučit.

Perorální léky, jako PABA, v kombinaci s kolchicinem a vitamínem E jsou velmi účinné při léčbě zakřivení penisu v raných stádiích. Tyto léky jsou základním způsobem léčby v prvních letech, kdy byl rozvoj shluků zpozorován; neposkytují však žádnou úlevu při větších komplikacích.

Účinnost

Bezpečnost

Dostupnost


Injekce

Pokud se použitím léků dostatečně účinné kontroly a léčby Peyronieho nemoci nedosáhne, přistupují lékaři zpravidla k použití intralézních injekcí pro přímou aplikaci verapamilu, interferonů nebo steroidů.

Tyto léky se vpichují přímo do shluků tkání, způsobujících zakřivení penisu. Před aplikací léčiva se přitom používá lokální umrtvění. Série šesti injekcí se aplikuje s odstupem minimálně jednoho týdne mezi jednotlivými dívkami. Injekce jsou přitom poměrně účinné a zajišťují zlepšení zakřivení penisu u více než 65 procent pacientů, přičemž 80 procent pacientů se může následně těšit ze silnější erekce. Injekce s interferon alfa-2b a verapamilem přináší v léčbě zakřivení penisu velmi dobré výsledky.

Tyto injekce nicméně provázejí neopomenutelné nežádoucí účinky, když steroidy, jako například kortizon, způsobují nežádoucí vedlejší účinky, jako atrofii nebo odumření funkčních buněk.

Účinnost

Bezpečnost

Dostupnost


Penis rovnání cvičení

Cvičení na vyrovnávání penisu se vztahují k těm cvičením, které se provádějí pomocí zařízení pro protahování penisu nebo pomocí rukou pro zvýšení obvodu nebo délky penisu. Tyto cviky jsou často prováděny muži, aby se napravilo zakřivení penisu .

Penis vyrovnávání cvičení je snadné vykonat, jak to může být provedeno jednoduše pomocí ruky nebo penis roztahování zařízení k masáž tkáně penisu. Oba postupy jsou zaměřeny na tahání kůže a vytváření mikrotrhů v tkáni penisu, které po zhojení způsobí, že penis vypadá déle a rovněji .

Vyrovnávání penisu obvykle nemá žádné vedlejší účinky. Nicméně, pokud jste příliš drsný s penisem, může dojít k pocitu necitlivosti , svědění , protrhnutí žíly a zbarvení penisu .

Pozitivní nebo negativní výsledky cvičení na vyrovnávání penisu budou záviset na vaší konzistenci a přístupu, s nímž se držíte. Ruční roztahování může například trvat déle než u zařízení pro roztahování, které vykazují znatelné výsledky.

Účinnost

Bezpečnost

Dostupnost


Chirurgické zákroky

Řešením jsou též tři typy chirurgických zákroků, s různými úspěšnostmi léčby Peyronieho nemoci:

První typ chirurgického zákroku: Odstranění shluků tkáně a obnovení penisu transplantací žil, kůže a dalšího materiálu ze zvířecích orgánů. Tato metoda umožňuje pacientům nabýt zpátky ztracenou délku nebo obvod penisu. Někteří pacienti nicméně ztrácejí v důsledku chirurgického zákroku citlivost penisu a schopnost erekce.

Druhý typ chirurgického zákroku: Zakřivení penisu se koriguje sevřením nebo odebráním malých částí penisu na protilehlé, zdravé straně. Tah způsobující ohnutí se sníží a penis se narovná. Pacienti po tomto zákroku čelí velmi nízkému riziku erektilní dysfunkce či ztráty citlivosti, zmenší se však délka nebo obvod jejich penisu.

Třetí typ chirurgického zákroku: Během tohoto zákroku je do penisu implantováno speciální zařízení, které zvyšuje pevnost penisu. Někteří pacienti díky zařízení získají lepší schopnost reakce, a jejich penis je díky implantátu dostatečně rovný. Zařízení lze implantovat v kombinaci s prvním nebo druhým typem zákroku, pokud jejich pomocí nebylo dosaženo dostatečné narovnání penisu.

Účinnost

Bezpečnost

Dostupnost


Přístroj na narovnání penisu

Jak si asi umíte představit, chirurgický zákrok není nejlepší volbou, a používá se zpravidla jako poslední možnost. Otázkou je, zda je možné stabilizovat nebo zvrátit postup zakřivení a zkracování penisu, a zabránit tak komplikacím spojeným s tímto onemocněním i bez operace? Překvapivá odpověď zní ano! Nejpůsobivější výsledky v léčbě zakřivení penisu spojené s Peyronieho nemocí poskytují přístroje na narovnání penisu. Faktem je, že tyto přístroje přinášejí trvalé výsledky ve stabilizaci nebo dokonce snížení ohnutí penisu, a světem se šíří jako nebývale bezpečné a úspěšné řešení.

Přístroj na narovnání penisu funguje na jednoduchém, ale účinném principu natahování penisu v ochablém stavu několik hodin denně. Délka dlahy umožňuje přidat kovové profily pro nastavení úrovně tahu. Neustálá tahová síla časem způsobí natažení shluků tkáně a podpoří hojení nebo přestavbu zjizvených či poškozených tkání. Postup je při léčbě komplikací zakřivení penisu je přitom velmi účinný.

Na rozdíl od medializovaných přírodních způsobů léčby a alternativních zdravotnických pomůcek, byly výsledky získané použitím přístroje na narovnání penisu prozkoumány a zdokumentovány několika klinickými studiemi, a to s bezprecedentně vysokou mírou úspěšnosti.

Účinnost

Bezpečnost

Dostupnost


Objednejte si ještě dnes
Podle vědeckých studií:
Přístroj na narovnání penisu zaručuje bezprecedentní úspěch při stabilizaci a zlepšení problému se zakřivením penisu a zraněními spojenými s jeho zakřivením.
Jedná se o atraktivní, úsporný, bezpečný a přirozený způsob léčby zakřivení penisu!


Přečtěte si více o přístrojích na narovnání penisu

Klinické studie

V září 2002 byly v rámci 2. evropského kongresu andrologie prezentovány výsledky nejmenované klinické studie. Tato studie se pokusila zhodnotit účinnost přístroje na narovnávání penisu v korekci zakřivení penisu nebo deformaci během erekce. Do studie bylo vybráno celkem 110 pacientů, kteří trpěli zakřivením penisu v důsledku Peyronieho nemoci.

Poté však začali nejméně po čtyři hodiny každý den, a to po dobu 3 až 6 měsíců, používat přístroj na narovnání penisu, přičemž každý den bylo jim řádně zaznamenáno měření stavu (jak před, tak i po natažení), aby se zjistila účinnost přístroje na narovnání penisu. Vyšlo najevo, že pacienti během následujících třech měsíců dosáhli podstatného zlepšení v zakřivení penisu nebo deformace během erekce. Tito pacienti léčbu bez jakýchkoli komplikací a odstoupení od léčby úspěšně dokončili. Zpráva ze studie tak výrazně upozornila na možnosti používání přístroje na narovnání penisu a jeho slibné výsledky v korekci zakřivení penisu a v pomoci pacientům s Peyronieho nemocí při léčbě erektilní dysfunkce.

Klinické studie

Copyright © 2013 - 2024 NoCurvature.com. Veškerá práva vyhrazena.