เปลี่ยนภาษา:


Close
 • โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease)อวัยวะเพศชายโค้งงอ

  โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease)
  อวัยวะเพศชายโค้งงอ

  อวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง คือ อวัยวะเพศโค้งงอที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเกาะตัวของพังผืด (เส้นใยของเนื้อเยื่อแผลเป็น) ที่อยู่ใต้ผิวหนังของอวัยวะเพศชาย เพศชายทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 15 ได้รับผลกระทบนี้

 • ค้นหาวิธีรักษา!

  ค้นหาวิธีรักษา!

  การวิจัยทางการแพทย์รับรองว่า

  อวัยวะเพศชายของคุณสามารถเหยียดตรงได้!

  อวัยวะเพศชายที่โค้งงอสามารถรักษาได้!

คุณทุกข์ทรมานกับอวัยวะเพศที่โค้งงอใช่หรือไม่
หนึ่งในปัญหาความผิดปกติทางเพศที่พบบ่อยทั่วทุกมุมโลกก็คือ ลักษณะของอวัยวะเพศชายที่โค้งงอผิดปกติ

เกี่ยวกับอวัยวะเพศชายโค้งงอ

 • เกี่ยวกับอวัยวะเพศชายโค้งงอ
 • เกี่ยวกับอวัยวะเพศชายโค้งงอ

อวัยวะเพศชายโค้งงอคืออะไร

การขยายเพิ่มขึ้นของเส้นใยพังผืดหรือก้อนเนื้อในโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอวัยวะเพศโค้งงอ ก้อนเนื้อและอาการอักเสบเป็นต้นเหตุของอาการปวดและความอึดอัด เนื่องจากอวัยวะเพศชายนั้นโค้งงอไปด้านหนึ่งในระหว่างการแข็งตัวหรือภาวะที่อ่อนตัว อวัยวะเพศชายโค้งงอสร้างความยากลำบากในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ และหากกรณีที่โค้งงอผิดรูปอย่างมาก อาจถึงขั้นที่ไม่อาจสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้

อวัยวะเพศโค้งงอ คือหนึ่งในความผิดปกติทางเพศในเพศชายที่สร้างความหดหู่มากที่สุด จากการประเมินพบว่า เพศชายร้อยละ 5 ถึง 23 ของประชากรในท้องถิ่นทนทุกข์ทรมานจากอวัยวะเพศชายที่โค้งงอ การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงงานว่าร้อยละ 9.2 ของเพศชายชาวเยอรมันที่มีอายุราว 30 -80 ปีตรวจพบว่าเป็นโรคอวัยเพศโค้งงอที่เกิดขึ้นภายหลัง (Peyronie's disease) ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อเพศชายในวัยสามสิบ แต่สามารถพัฒนาข้ามไปยังกลุ่มอายุอื่น โดยมีผลกระทบกับเพศชายที่มีอายุน้อยกว่าได้พอกับเพศชายที่มีอายุมากกว่า สถิติการวิจัยทางประชากรศาสตร์บนความชุกของโรคแสดงให้เห็นว่าเพศชายที่มีเชื้อสายวงศ์ตระกูลจากยุโรปตอนเหนือมีแนวโน้มที่จะมีอวัยวะเพศโค้งงอได้มากกว่า แต่แทบจะไม่พบอวัยวะเพศโค้งงอในหมู่เพศชายชาวเอเชียและอเมริกัน-แอฟริกัน

อวัยวะเพศโค้งงอ มีศักยภาพในการกัดกร่อนหัวใจแห่งความเป็นชาย อวัยวะเพศที่โค้งงอเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางเพศที่พบมากที่สุดทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังเป็นที่ทราบกันว่า เป็นต้นเหตุของปัญหาการแข็งตัวอื่น ๆ การศึกษาทางการแพทย์และการทดลองยืนยันความเกี่ยวพันกันอันหนักแน่นระหว่างอวัยวะเพศที่โค้งงอและความยากลำบากในการแข็งตัว กว่าร้อยละ 80 ของผู้ชายที่มีอวัยวะเพศโค้งงอทุกข์ทรมานจากการที่อวัยวะเพศไร้ความสามารถที่จะแข็งตัวพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์

เมื่ออวัยวะเพศของคุณพัฒนาเส้นโค้ง, การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเองอัตโนมัติหรือเป็นไปไม่ได้ มันจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเริ่มต้นการรักษาของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

อาการของอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease)

อาการแสดง อาการ การลุกลาม ความรุนแรงและประสิทธิภาพของการรักษาอวัยวะเพศโค้งงอของเพศชายสามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละราย ในเพศชายบางรายอาการสามารถปรากฏให้เห็นได้ในชั่วข้ามคืน ขณะที่รายอื่น ๆ อวัยวะเพศโค้งงออาจพัฒนาไปอย่างช้า ๆ อวัยวะเพศโค้งงอเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บปวดที่ฝังรากลึกและความยุ่งยากกับเพศชายที่ได้รับผลกระทบ อันนำไปสู่ความนับถือตนเองต่ำและภาวะซึมเศร้า

การติดตามการวิจัยเผยให้เห็นถึงการลุกลามของโรคอวัยวะเพศโค้งงอที่รักษาระดับอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47 ของเพศชาย หากพวกเขาดำเนินการตามการรักษาของพวกเขาอย่างจริงใจ อาการปวดจะลดลงและอาการอวัยวะเพศโค้งงอของพวกเขาจะยังคงคงที่ ในความเป็นจริง อาการของอวัยวะเพศโค้งงอจะหายไปอย่างรวดเร็วในร้อยละ 13 ของเพศชาย แต่อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 40 ของเพศชายก็ไม่ได้โชคดีเช่นนั้นและอาการป่วยของเขาก็ทรุดลงไปตามเวลา

อาการปวดจากการแข็งตัว

อาการปวดจากการแข็งตัว

ตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) อาจเกี่ยวเนื่องกับเส้นใยพังผือดที่อยู่ภายในเนื้อเยื่ออ่อนของอวัยวะเพศชาย ก้อนเนื้อหรือพังผืดในองคชาติและความโค้งของอวัยวะเพศชายขณะแข็งตัวอาจเป็นต้นเหตุของอาการปวดอักเสบ พบว่ายากที่จะคงไว้ซึ่งอาการแข็งตัวตามปกติและการมีเพศสัมพันธ์ที่น่าพึงพอใจสำหรับอวัยวะเพศชายที่สูญเสียความยืดหยุ่นตามปกติ และเพศชายที่ทุกข์ทรมานจากอวัยวะเพศโค้งงอ

เป็นที่ทราบกันดีว่าอวัยวะเพศโค้งงอจะทำให้การแข็งตัวนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมาก โดยปกติพังผืดและการโค้งงอของอวัยวะเพศชายเป็นเหตุให้เกิดอาการอักเสบ และผู้ป่วยสัมผัสถึงอาการเจ็บปวดเป็นอย่างมากขณะแข็งตัว

ความผิดปกติทางเพศ

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) เป็นต้นเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

มีการสังเกตเห็นว่าอาการอักเสบและอาการปวดสามารถบรรเทาลงได้ตามเวลา แต่อวัยวะเพศโค้งงอนั้นไม่หายไป องคชาติที่โค้งงอก่อให้เกิดปัญหาทางเพศสัมพันธ์และไร้ซึ่งความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ สร้างความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายจนเกินกว่าจะทนได้ อีกทั้งต้องสร้างความทุกข์ทรมานทางด้านอารมณ์แก่คู่รัก

แม้ฝ่ายชายเองพร้อมที่จะอดทนกับความเจ็บปวดที่เกิดจากอวัยวะเพศโค้งงอ แต่พวกเขาก็มิอาจทำอะไรได้เมื่อพังผืดไปปิดกั้นการไหลเวียนของโลหิตอันเป็นเหตุให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความสำคัญดังกล่าวนี้สามารถจัดการได้โดยการแก้ไขพังผืดที่ปิดกั้นการไหลเวียนของโลหิตภายในอวัยวะเพศชายเพื่อทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้

คุณทุกข์ทรมานกับอวัยวะเพศที่โค้งงอใช่หรือไม่
อาการของอวัยวะเพศชายโค้งงอเกิดขึ้นภายหลังสามารถก่อให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายและหายนะทางจิตใจ อันเกิดจากการที่มีรูปร่างผิดปกติและการเสียรูปของอวัยวะเพศชายอย่างรุนแรง หย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาการปวดที่ทนไม่ไหวและภาวะแทรกซ้อนทางเพศอื่น ๆ

สาเหตุของอวัยวะเพศโค้งงอ

ไม่ได้มีเพียงปัจจัยเดียวที่จะสามารถอธิบายถึงลักษณะอันเป็นเหตุให้เกิดอวัยวะเพศโค้งงอ แต่การบอบช้ำหรืออาการบาดเจ็บที่อวัยวะเพศอาจเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกตินี้ ความชุกของอวัยวะเพศโค้งงอค่อนข้างสูงในหมู่เพศชายที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยทางสุขภาพที่พบบ่อย เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีการตั้งข้อสังเกตว่าโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) เกี่ยวข้องกับโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น โรคพังผืดที่ฝ่ามือ (Dupuytren's disease) โรคนิ้วล็อก (Knuckle pads) โรคพังผืดที่ฝ่าเท้า (Ledderhose's disease) และโรคกระดูก (Paget's disease ) การเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของโรคนี้ไม่สามารถตัดออกจากสาเหตุได้เนื่องจากอยู่ภายในกลุ่มครอบครัวเดียวกัน และบุตรชายได้รับกรรมพันธุ์ความผิดปกติจากบิดาของพวกเขา

การบาดเจ็บ

นักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อว่าการบาดเจ็บเป็นสาเหตุหลักของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) พวกเขาคิดว่าพังผืดขยายมากขึ้นในอวัยวะเพศชายเมื่อมีเลือดออกภายในเกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกายจากการกระแทกหรือการโค้งงอ

อายุ

อวัยวะเพศชายโค้งงอสามารถพัฒนาขึ้นตามวัยเมื่ออาการอักเสบ อันเนื่องจากการความยืดหยุ่นที่ลดลงของอวัยวะเพศชายเป็นเหตุให้เกิดการโค้งงออย่างถาวร

ลักษณะทางพันธุกรรม

ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมสามารถทำให้เพศชายบางรายเกิดอาการอวัยวะเพศโค้งงอได้มากกว่าปกติ จากการสังเกตที่พบว่าในบางรายที่มีอวัยวะเพศโค้งงอนั้นเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ในครอบครัว

ภูมิต้านตนเอง

นักวิจัยบางรายคิดว่า โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) เป็นชนิดของโรคแพ้ภูมิตัวเองและพัฒนาขึ้นเมื่อแอนติบอดีของเพศชายที่ได้รับผลกระทบโจมตีเซลล์ในอวัยวะเพศชายของเขา

ผลข้างเคียงของการรักษา

บทบาทของผลข้างเคียงของยาบางชนิดไม่สามารถตัดออกไป ขณะที่กำลังพิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) การให้ยาสำหรับการจัดการความเจ็บป่วยทางสุขภาพอันหลากหลายอาจส่งผลข้างเคียงที่มีโอกาสเป็นไปได้ของภาวะแทรกซ้อนสุขภาพจำนวนมาก ในความเป็นจริง ยาหลายชนิดได้แสดงให้เห็นว่าอวัยวะเพศชายโค้งงอเป็นหนึ่งในผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาส่วนใหญ่เหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายาปิดกั้นเบต้า (Beta Blocker) ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับความดันโลหิต

อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานและข้อมูลการวิจัยที่จะพิสูจน์ว่างผลข้างเคียงของการให้ยาสามารถก่อให้เกิดและพัฒนาความโค้งของอวัยวะเพศชาย โอกาสของการเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ใด ๆ นั้นเป็นไปได้ยากมาก และดังนั้นผู้คนที่ป่วยจากโรคความดันโลหิตควรปรึกษาแพทย์ของพวกเขาก่อนที่จะหยุดการรักษาด้วยยาใด ๆ ที่ได้จ่ายให้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตของพวกเขา

สาเหตุของอวัยวะเพศโค้งงอ
โชคดีที่มีเทคนิคในการรักษาและป้องกันอวัยวะเพศชายโค้งงอ

ป้องกันอวัยวะเพศชายโค้งงอได้อย่างไร

บทบาทของการป้องกันเป็นที่ยอมรับอย่างมากโดยการรักษาด้วยยาแผนโบราณส่วนใหญ่ และความสำคัญของมาตรการป้องกันไม่สามารถปฏิเสธได้ในกรณีของอวัยวะเพศโค้งงอหรือความผิดปกติอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) เป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุด เมื่อมาถึงการป้องกันหรือการระบุเวลาที่เหมาะสมของอาการที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศที่โค้งงอในผู้ชาย คุณควรจะคอยเปิดรับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้ตัวคุณเองนั้นประสบความสำเร็จในการป้องกันโรคใด ๆ ที่ซับซ้อนหรือความผิดปกติของสุขภาพ

1

หยุดการนอนหลับในท่าคว่ำหน้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีเพศสัมพันธ์และด้านการสืบพันธุ์หลายคนชี้ให้เห็นว่าเพศชายควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับในท่าคว่ำหน้า ตรรกะของพวกเขาไม่ได้รับการยืนยันทางการแพทย์ แต่พวกเขาโต้แย้งว่าการนอนหลับในท่าคว่ำหน้าทำให้เกิดผลกระทบต่อการบีบอัดอันจะไปขัดขวางไม่ให้การไหลเวียนของเลือดที่จำเป็นไหลไปยังอวัยวะเพศชาย การกีดขวางการไหลเวียนของเลือดที่ส่งผ่านสามารถนำไปสู่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศและภาวะแทรกซ้อนทางเพศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งอวัยวะเพศชายที่โค้งงอ

2

หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าคุณควรต้องระวังในขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะการได้รับบาดเจ็บภายในใด ๆ ต่ออวัยวะเพศชายในขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์สามารถนำไปสู่อวัยวะเพศที่โค้งงอได้ การมีเพศสัมพันธ์อันรุนแรงในท่าที่ฝ่ายหญิงอยู่ด้านบนนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อวัยวะเพศชายหักได้ ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าได้ใช้ความระมัดระวังในขณะที่ยินยอมให้คู่นอนฝ่ายหญิงของคุณปฏิบัติกามกิจอย่างถึงพริกถึงขิงเมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้

3

เพิ่มวิตามิน อี ให้กับการไดเอตของคุณ

ในระหว่างการวิจัยบางส่วน มีการตั้งข้อสังเกตว่าการจ่ายยารับประทานอาหารเสริมวิตามินอี ช่วยบรรเทาภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศที่โค้งงอได้ แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าอาหารเสริมวิตามินอีสามารถป้องกันโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) ได้และการวิจัยต่อไปจำเป็นจะต้องมีการวิจัยถึงบทบาทการป้องกันของวิตามินอี แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มอาหารเสริมวิตามินอี ตามธรรมชาติในการไดเอตของคุณนั้นจะไม่มีอันตรายใด ๆ

อวัยวะเพศชายโค้งงอสามารถป้องกันได้โดยง่ายโดยใช้อุปกรณ์ช่วยยืดเหยียดอวัยวะเพศชาย
โดยอุปกรณ์จะยึดติดที่ด้านข้างขององคชาติที่มีรอยเนื้อเยื่อแผลเป็นเพื่อจัดให้ตั้งตรงกับอีกด้านหนึ่ง และป้องกันไม่ให้อวัยวะเพศชายโค้งงอ อุปกรณ์ช่วยทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวกระชับ หนาขึ้นและตั้งตรงได้ยาวมากขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจ จึงเรียกคืนความมั่นใจทางเพศให้กับเพศชายที่ต้องทุกข์ทรมานจากอาการที่มีอวัยวะเพศชายโค้งงอ

รักษาอาการอวัยวะเพศชายโค้งงอ

เพศชายบางรายทุเลาจากการอักเสบและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) โดยไม่ต้องใช้ยาหรือการรักษาใด ๆ แต่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ยารักษา การบำบัดด้วยรังสีหรือการศัลยกรรมเพื่อจัดการกับอาการป่วยของพวกเขา แต่น่าเสียดายที่ยาหรือการศัลยกรรมที่ทันสมัยไม่ได้ให้การรักษาแก่อวัยวะเพศโค้งงอ แต่บอกถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปกรณ์ช่วยยืดเหยียดอวัยวะเพศชายที่สามารถช่วยให้อวัยวะเพศชายของคุณตรงและขยายมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การรักษาหลักในการจัดการโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

วิตามิน

สารต้านอนุมูลอิสระที่ดี เช่น วิตามินอี ให้การป้องกันต่อการเกิดพังผืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิตามินอีในการรักษาอวัยวะเพศชายโค้งงอรายงานว่า การจ่ายวิตามินอีช่วยให้อาการโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอดีขึ้นในผู้ป่วยถึงร้อยละ 28 อย่างมีนัยสำคัญ และขนาดของเส้นใยพังผืดลดลงในผู้ป่วยร้อยละ 42

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้การวิจัยถึงบทบาทของวิตามินอี ในการจัดการกับอวัยวะเพศชายโค้งงอไม่ได้ยืนยันถึงประสิทธิภาพ ตามที่ได้รายงานไว้ในการวิจัยก่อนหน้า แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า ความเป็นพิษที่แทบจะไม่มีและประโยชน์ด้านสุขภาพโดยรวมของอาหารเสริมวิตามินอี โดยได้สนับสนุนต่อการใช้ควบคู่กับการบำบัดพร้อมกันกับการรักษาด้วยยาอื่นเพื่อจัดการกับโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease)

การให้ยารับประทาน เช่น กรดพาราแอมิโนเบนโซอิก (PABA) ร่วมกับโคลชิซีน (colchicines) และวิตามินอี มีประสิทธิภาพอย่างมากในการรักษาอวัยวะเพศชายโค้งงอในระยะเริ่มแรก ยารักษาเหล่านี้เป็นการรักษาทางเลือกแรกในช่วงปีแรก ๆ เมื่อเริ่มมีการตรวจพบการก่อตัวเพิ่มมากขึ้นของ แต่ล้มเหลวที่จะช่วยทุเลาอาการใด ๆ อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อโรคเริ่มมีความซับซ้อน

ประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย

สามารถหาซื้อได้


การฉีดยา

หากการให้ยาต่ออวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) ไม่ได้ให้การควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แพทย์จะใช้มาตราการฉีด เพื่อฉีดเข้ารอยโรค (intralesional injections) โดยฉีดเวอราปามิล (Verapamil) อินเตอร์เฟียรอน (Interferons) หรือสเตียรอยด์ (Steroid)

ยาเหล่านี้จะถูกฉีดโดยตรงไปเข้าไปยังพังผืดที่ก่อตัวขึ้นที่เป็นสาเหตุของอวัยวะเพศชายโค้งงอ ยาชาเฉพาะที่ถูกนำมาใช้ก่อนที่จะฉีดยาเหล่านี้ การฉีดยาอย่างต่อเนื่องทั้งหกครั้งจะต้องกระทำโดยการเว้นระยะอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ในการฉีดยาแต่ละครั้ง การฉีดยานั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากและยังให้การพัฒนาที่ดีขึ้นต่ออาการของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอในผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 65 ขณะที่ผู้ป่วยร้อยละ 80 ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากที่อวัยวะเพศแข็งตัวได้มากขึ้น การฉีดอินเตอร์เฟียรอน อัลฟ่า-2บี (Interferons alpha-2b) และเวอราปามิล (Verapamil) ก่อให้เกิดผลในการรักษาอาการอวัยวะเพศโค้งงอได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม การฉีดยาเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง สเตียรอยด์ เช่น คอร์ติโซนนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเหตุให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายมาก รวมถึงการเสื่อมลงหรือการตายของเซลล์ที่ทำหน้าที่

ประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย

สามารถหาซื้อได้


อวัยวะเพศชายผมออกกำลังกาย

Penile ยืดออกกำลังกายจะเรียกว่าการออกกำลังกายผู้ที่ดำเนินการโดยใช้อวัยวะเพศยืดอุปกรณ์ หรือใช้มือในการเพิ่มเส้นรอบวงหรือความยาวของอวัยวะเพศของคุณ แบบฝึกหัดเหล่านี้มักจะดำเนินการ โดยผู้ชายถึงโค้งที่ถูกต้อง

ออกกำลังกายยืดอวัยวะเพศชายจะต้องทำ ตามก็สามารถทำได้ โดยเพียงแค่ใช้มือ หรืออวัยวะเพศยืดอุปกรณ์การนวดเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศของคุณ ทั้งกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดผิวหนัง และการสร้างไมโครน้ำตาในเนื้อเยื่ออวัยวะเพศซึ่งหลังจากการหายทำให้อวัยวะเพศดูยาว และตรง

การออกกำลังกายยืดอวัยวะเพศชายมักจะไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ อย่างไรก็ตาม เป็นหยาบกับอวัยวะเพศของคุณอาจทำให้ประสบกับความมึนงงคันหลอดเลือดดำแตกและเปลี่ยนสีของอวัยวะเพศ

ผลบวก หรือลบของการออกกำลังกายยืดอวัยวะเพศชายจะขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของคุณและวิธีที่คุณจะติดกับ เช่น การยืดกล้ามเนื้อด้วยตนเองอาจใช้เวลามากกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ยืดแสดงผลเห็นได้ชัด

ประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย

สามารถหาซื้อได้


การศัลยกรรม

สามขั้นตอนการผ่าตัดที่ให้ระดับความสำเร็จที่แตกต่างในการจัดการโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) คือ

ทางเลือกการผ่าตัดที่หนึ่ง: เส้นใยพังผืดจะถูกเอาออก และอวัยวะเพศจะถูกฟื้นฟูโดยการปลูกถ่ายเส้นเลือด ผิวและชิ้นส่วนอื่น ๆ จากสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ความยาวหรือเส้นรอบวงของอวัยวะเพศชายของพวกเขาที่หดหายไปกลับคืนมา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายสูญเสียความรู้สึกและการแข็งตัวของอวัยวะเพศเนื่องจากขั้นตอนการผ่าตัดนี้

ทางลือกการผ่าตัดที่สอง: อวัยวะเพศชายที่โค้งงอจะได้รับการแก้ไขโดยการหนีบ หรือแยกเอาชิ้นเนื้อเยื่อเล็กที่ห่อหุ้มอยู่ (tunica albuginea) ด้านข้างตรงข้ามกับด้านที่มีการก่อตัวของพังผืด ทำให้แรงกดที่เป็นเหตุให้เกิดการโค้งตัวนั้นลดลงและอวัยวะเพศชายจะกลับมาตรงอีกครั้ง ความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือการสูญเสียความรู้สึกจากขั้นตอนนี้ต่ำมากของ แต่ความยาวหรือเส้นรอบวงของอวัยวะเพศชายไม่ได้กลับคืนมา

ทางเลือกการผ่าตัดที่สาม: ในขั้นตอนนี้อุปกรณ์พิเศษจะถูกฝังไว้เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของอวัยวะเพศชาย ผู้ป่วยบางรายได้รับการตอบสนองที่ดีขึ้นจากอุปกรณ์และอวัยวะเพศของพวกเขาเหยียดตรงได้อย่างพอเพียงที่จะสอดใส่ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์สามารถฝังร่วมกับขั้นตอนการผ่าตัดที่หนึ่งหรือครั้งที่สอง หากการเหยียดตรงของอวัยวะเพศชายอย่างเพียงพอนั้นไม่ประสบผลความสำเร็จเมื่อใช้ทางเลือกนี้

ประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย

สามารถหาซื้อได้


อุปกรณ์ยืดความยาวของอวัยวะเพศชาย

ตามที่คุณทราบ การศัลยกรรมไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักและจะใช้เป็นมาตรฐานสุดท้ายเมื่อทางเลือกอื่น ๆ นั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้ คำถามที่มีราคาคือ มีทางเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรักษาสมดุลหรือทำให้ความโค้งงอของอวัยวะเพศนี้หายไป และทำให้ความโค้งงอลดลงโดยการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้โดยที่ไม่ต้องทำศัลยกรรม น่าแปลกที่คำตอบคือมี! อุปกรณ์ช่วยยืดเหยียดอวัยวะเพศชายให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจมากที่สุดในการรักษาอวัยวะเพศที่โค้งงออันเกี่ยวเนื่องกับโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) ในความเป็นจริง อุปกรณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบอันยาวนานมากในการรักษาสมดุลหรือแม้กระทั่งการพลิกกลับของอวัยวะเพศชายที่โค้งงอ และกลายเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ที่สุด มีความปลอดภัยและความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

อุปกรณ์ช่วยยืดอวัยวะเพศชายทำงานด้วยกลยุทธ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพของการยืดอวัยวะเพศที่อ่อนปวกเปียกด้วยเวลาที่ใช้ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เครื่องยืดความยาวยินยอมให้เพิ่มส่วนโลหะเพื่อปรับระดับของการดึงยืด ในระยะเวลาที่เข้าคอร์สนี้ แรงดึงยืดที่ยังคงมีอยู่เป็นเหตุให้เกิดการยืดออกของเส้นใยพังผืดและช่วยเพิ่มการรักษาหรือเปลี่ยนแปลงรูปของเนื้อเยื่อที่หนาหรือที่เกิดความเสียหาย เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากในการจัดการภาวะแทรกซ้อนของอวัยวะเพศชายโค้งงอ

ซึ่งแตกต่างจากการรักษาธรรมชาติแบบ hyped และอาหารเสริมทางเลือก ผลของการใช้อุปกรณ์ช่วยยืดอวัยวะเพศชายได้รับการวิจัยและจัดทำเป็นเอกสารในระหว่างการทดลองทางการแพทย์อันหลากหลายและอัตราความสำเร็จที่สูงเป็นประวัติการณ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้ต่อการแก้ไขอวัยวะเพศชายที่โค้งงอ

ประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย

สามารถหาซื้อได้


สั่งซื้อวันนี้
อ้างอิงตามการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ช่วยยืดเหยียดอวัยวะเพศชายให้ความสำเร็จอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติการณ์ในการรักษาสมดุลและแม้กระทั่งรักษาภาวะของอาการอวัยวะเพศชายโค้งงอและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความโค้งงอของอวัยวะเพศชาย
นี่เป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ ประหยัด ปลอดภัยและเป็นวิธีตามธรรมชาติในการรักษาอาการอวัยวะเพศโค้งงอ


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยืดอวัยวะเพศชาย

การวิจัยทางการแพทย์

ในเดือนกันยายน 2545 ผลของการทดลองทางการแพทย์หนึ่งถูกนำเสนอในระหว่างการประชุมใหญ่ยุโรปครั้งที่ 2 ของบุรุษเวชศาสตร์ การวิจัยพยายามที่จะประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยยืดอวัยวะเพศชายในการแก้ไขอวัยวะเพศชายโค้งงอหรือผิดปกติในระหว่างการแข็งตัว ในการวิจัยนี้ ผู้ป่วย 110 รายที่ทุกข์ทรมานจากอวัยวะเพศโค้งงอในระหว่างการแข็งตัวอันเนื่องจากโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) ได้รับการคัดเลือก

อุปกรณ์ช่วยยืดอวัยวะเพศชายถูกนำมาใช้เป็นเวลาอย่างน้อยสี่ชั่วโมงในแต่ละช่วงระยะเวลาการประยุกต์ใช้ 3 ถึง 6 เดือนและการวัดถูกบันทึกไว้อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน (ก่อนและเช่นเดียวกับหลังการยืด) เพื่อประเมินการทำงานของอุปกรณ์ช่วยยืดอวัยวะเพศชายในการแก้ไขอวัยวะเพศโค้งงอ มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการพัฒนาไปในทางที่ดีของอวัยวะเพศโค้งงอหรือรูปร่างผิดปกติภายในสามเดือนอย่างเห็นได้ชัด ผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จในการรักษาโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ และหายไปจากการรักษา รายงานการวิจัยเน้นการใช้อุปกรณ์ช่วยยืดอวัยวะเพศชายและผลลัพธ์ในการแก้ไขอวัยวะเพศโค้งงอและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Peyronie's disease) จัดการกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของพวกเขา

การวิจัยทางการแพทย์

Copyright © 2013 - 2024 NoCurvature.com. สงวนลิขสิทธิ์