Zmeniť jazyk:


Close
 • Peyronieho chorobaZakrivenie penisu

  Peyronieho choroba
  Zakrivenie penisu

  Peyronieho choroba je zakrivenie penisu, spôsobené nahromadením zhlukov tkaniva (zjazveného tkaniva) pod kožou penisu. Postihuje až 15% mužov na celom svete.

 • Nájdite spôsob liečby!

  Nájdite spôsob liečby!

  Klinické štúdie potvrdzujú, že:

  Penis je možné narovnať!

  Zakrivenie penisu je možné liečiť!

Trpíte zakrivením penisu?
Jednou z najčastejších sexuálnych dysfunkcií na celom svete je neštandardné zakrivenie penisu.

O zakrivení penisu

 • O zakrivení penisu
 • O zakrivení penisu

Čo je zakrivenie penisu?

Jedným z hlavných príčin zakrivenia penisu pri Peyronieho chorobe je nahromadenie poškodeného tkaniva čiže zhlukov tkaniva. Zauzlené tkanivo a zápaly spôsobujú bolesť a nepríjemné pocity, pretože penis sa počas erekcie, aj v ochabnutom stave, násilne vychyľuje na jednu stranu. Zakrivenie penisu spôsobuje ťažkosti pri pohlavnom styku a v prípade závažného ohnutia je takmer nemožné mať sex.

Zakrivenie penisu je pre mužov jednou z najdepresívnejších sexuálnych porúch. Podľa odhadov zakrivením penisu trpí asi 5 -23 percent mužov. Nedávno jedna štúdia preukázala výskyt zakrivenia penisu u 9,2 percenta nemeckých mužov, ktorí patrili do vekovej skupiny 30-80 rokov. Bolo zistené, že Peyronieho choroba postihuje predovšetkým mužov okolo 30. roku života. Môže však kolísať naprieč vekovými skupinami a postihovať aj mladších alebo starších mužov. Demografické štatistiky podľa výskytu ukazujú, že k zakriveniu penisu sú náchylnejší muži zo severnej Európy, pričom u Ázijcov alebo Afro-Američanov zakrivenie nie je takmer vidieť.

Zakrivenie je jednou z najčastejších sexuálnych dysfunkcií na celom svete. Okrem toho je o ňom známe, že spôsobuje aj ďalšie erekčné problémy. Lekárske štúdie a pokusy potvrdzujú silnú koreláciu medzi zakrivením penisu a erekčným ťažkosťami: až 80% mužov so zakrivením penisu nie je schopných dosiahnuť dostatočne silnú erekciu pre pohlavný styk.

Ak dôjde k zakriveniu vášho penisu, automatické ani spontánne riešenie nie je možné. Je veľmi dôležité, aby ste čo najskôr začali s liečbou.

Príznaky Peyronieho nemoci

Príznaky, známky, postup, závažnosť a účinnosť liečby zakrivenia penisu sa môžu líšiť od jedného človeka k druhému. U niektorých mužov sa môžu príznaky objaviť takpovediac cez noc, zatiaľ čo u iných sa zakrivenie penisu môže vyvíjať postupne v priebehu času. Zakrivenie penisu spôsobuje u postihnutých mužov hlbokú bolesť a frustráciu, čo vedie k zníženému sebavedomiu a depresii.

Následné štúdie ukazujú, že rozvoj zakrivenia penisu sa stabilizoval asi u 47 percent mužov, keď poctivo dodržiavali liečbu. Zápal ustúpil a zakrivenie penisu sa stabilizovalo. Príznaky zakrivenia penisu v podstate rýchlo vymizli u 13 percent mužov. Avšak 40 percent mužov nemalo také šťastie a ich stav sa s postupom času zhoršil.

Bolestivá erekcia

Bolestivá erekcia

Ako sme už písali vyššie, Peyronieho choroba spôsobuje tvorba zhlukov tkaniva v mäkkých tkanivách penisu. Zhluky čiže poškodené tkanivo v penise spôsobujú bolestivé zápaly a ohýbanie penisu počas erekcie. Penis stráca svoju normálnu ohybnosť a muži, ktorí zakrivením penisu trpia, majú problém udržať normálnu erekciu a mať uspokojivý pohlavný styk.

Zakrivenie penisu je známe bolestivou erekciou. Zhluky zvyčajne spôsobujú zápal a ohnutie penisu, a pacienti mávajú veľmi bolestivú erekciu.

Sexuálne dysfunkcie

Peyronieho choroba spôsobuje erektilnú dysfunkciu

Zistilo sa, že zápal a bolesti môžu s postupom času ustúpiť, ale zakrivenie penisu sa nezmení. Zakrivený penis, súvisiace sexuálne problémy a nespokojnosť môžu spôsobiť neznesiteľnú fyzickú bolesť, ale aj emocionálne problémy v páre.

Napriek tomu, že muži sú pripravení znášať bolesť spojenú so zakrivením penisu, nemôžu urobiť nič, keď zhluky zablokujú prietok krvi a spôsobia erektilnú dysfunkciu. Túto impotenciu je možné vyriešiť iba odstránením zhlukov, ktoré bránia cirkulácii krvi v penise potrebnej na udržanie erekcie.

Trpíte zakrivením penisu?
Peyronieho choroba môže spôsobiť fyzickú a psychickú katastrofu neštandardným tvarom a ťažkou deformáciou penisu, erektilnou dysfunkciou, neznesiteľnými bolesťami a ďalšími sexuálnymi komplikáciami.

Príčiny zakrivenia penisu

Neexistuje len jeden faktor, ktorý spôsobuje Peyronieho chorobu, ale trauma či zranenie penisu sú pravdepodobne jednou z hlavných príčin. Výskyt zakrivenia penisu je pomerne vysoký u mužov, ktorí trpia bežnými zdravotnými problémami, ako je cukrovka alebo vysoký krvný tlak. Zistilo sa tiež, že Peyronieho choroba súvisí s ďalšími zdravotnými komplikáciami, ako je Dupuytrenova choroba, problémy v krížoch, Ledderhoseova choroba a Pagetova choroba. Genetické súvislosti tohto ochorenia nemožno vylúčiť. Ak je choroba prítomná v rodine, synovia ju zdedia od svojich otcov.

Zranenia

Väčšina vedcov verí, že hlavnou príčinou Peyronieho choroby je poranenie penisu. Predpokladajú, že zhluky sa v penise vytvárajú v dôsledku vnútorného krvácania, ku ktorému mohlo dôjsť počas úrazu alebo ohnutia.

Starnutie

K zakriveniu penisu môže tiež dôjsť počas starnutia, pri zápaloch v dôsledku zníženia pružnosti penisu, a spôsobiť trvalé ohnutie.

Genetické faktory

Niektorí muži môžu byť náchylní na zakrivenie penisu v dôsledku genetických faktorov. Ako sa zistilo, v niektorých prípadoch k zakriveniu penisu dochádza v dôsledku rodinnej anamnézy.

Autoimunitná porucha

Niektorí vedci si myslia, že Peyronieho choroba je druhom autoimunitného ochorenia a vzniká, keď protilátky postihnutých mužov napádajú bunky vlastného penisu.

Vedľajšie účinky liekov

Pri úvahách o príčinách Peyronieho chorobe nemožno vylúčiť ani vedľajšie účinky niektorých liekov. Lieky na liečbu rôznych chorôb sprevádza množstvo vedľajších účinkov, ktoré nesú riziko spôsobenia mnohých zdravotných komplikácií. V skutočnosti je zakrivenie penisu uvedené ako vedľajší účinok pri mnohých liekoch. Tieto lieky patria najmä do skupiny známej ako beta-blokátory, ktoré sa používajú na kontrolu krvného tlaku.

Bohužiaľ ale neexistujú žiadne dôkazy ani údaje z výskumov, ktoré by preukázali, že vedľajšie účinky liekov môžu spôsobiť a zhoršiť zakrivenie penisu. Šanca na možnú súvislosť je veľmi malá. Ľudia trpiaci problémami s krvným tlakom by sa preto najskôr mali poradiť so svojím lekárom, než prestanú užívať lieky, ktoré im boli predpísané na kontrolu krvného tlaku.

Príčiny zakrivenia penisu
Našťastie existujú techniky na liečbu a prevenciu zakrivenia penisu.

Prevencia proti zakriveniu penisu

Úlohu prevencie uznáva väčšina tradičných lekárov, a význam preventívnych opatrení nemožno ignorovať ani v prípade zakrivenia penisu alebo inej poruchy. Pokiaľ ide o prevenciu a včasnú identifikáciu príznakov spojených so zakrivením penisu, je znalosť zdravotného stavu a Peyronieho choroby tým najdôležitejším faktorom. Predpokladá sa, že budete poznať svoj aktuálny zdravotný stav, aby ste úspešne zabránili komplikovaným ochoreniam alebo zdravotným poruchám.

1

Nespite na bruchu

Mnohí sexuológovia a odborníci na reprodukciu sa domnievajú, že ľudia by nemali spať na bruchu. Ich odporúčania síce nie sú klinicky podložené, tvrdia však, že spánok na bruchu spôsobuje stlačenie orgánov, čo zabraňuje potrebnému prietoku krvi do penisu. Problémy so zásobovaním krvou môžu viesť k erektilnej dysfunkcii a ďalším pohlavným komplikáciám, vrátane zakrivenia penisu.

2

Snažte sa počas sexu predchádzať zraneniam

Odborníci hovoria, že by ste mali počas sexuálneho styku dbať na zvýšenú opatrnosť, pretože akékoľvek vnútorné zranenie penisu počas sexuálnych radovánok môže viesť k zakriveniu penisu. Vnútorné poranenia penisu sú v skutočnosti jednou z najčastejších príčin tohto ochorenia. Divoký sex so ženou, ktorá je v polohe hore, sa považuje za najčastejšiu príčinu zlomenín penisu. Uistite sa teda, že ste prijali preventívne opatrenia predtým, než doprajete svojej žene divokú jazdu v tejto sexuálnej polohe.

3

Zaraďte do stravy vitamín E

Niektoré štúdie zistili, že orálne podávanie výživových doplnkov s vitamínom E zmierňuje komplikácie spojené so zakrivením penisu. Aj keď to nie je potvrdené, prípravky s vitamínom E môžu zabrániť Peyronieho chorobe. Potrebný je však ďalší výskum ohľadom preventívnej úlohy vitamínu E. Ak prírodné výživové doplnky s vitamínom E zaradíte do svojho jedálnička, nebude na tom nič zlé.

Zakriveniu penisu možno ľahko zabrániť pomocou prístroja na narovnanie penisu.
Prístroj natiahne penis na strane so zjazveným tkanivom, aby sa narovnal podľa druhej strany, a zabráni jeho zakriveniu. Prístroj robí divy a zaručí pevnejšiu, silnejšiu a dlhšiu erekciu, obnoví sexuálnu sebadôveru otrasených mužov, ktorí trpia zakrivením penisu.

Liečba zakrivenia penisu

Niektorí muži sa zo zápalu a ďalších komplikácií Peyronieho choroby dostanú bez akýchkoľvek liekov alebo liečby, ale väčšina z nich potrebuje lieky, ožarovanie alebo chirurgický zákrok, aby sa vyliečila. Moderné lieky ani operácia bohužiaľ neposkytujú vyliečenie zakrivenia penisu, riešia len súvisiace komplikácie, aby zlepšili stav pacientov. Našťastie existujú prístroje na narovnanie penise, ktoré vám s postupom času pomôžu narovnať a zväčšiť penis. Hlavné spôsoby liečby Peyronieho choroby sú:

Vitamíny

Dobré antioxidanty, ako je vitamín E, poskytujú účinnú ochranu proti fibróze. Počiatočné štúdie účinnosti vitamínu E v liečbe zakrivenia penisu uvádzajú, že podávanie vitamínu E výrazne zlepšilo zakrivenie penisu u 28 percentách pacientov, a rozsah zhlukov tkaniva bol znížený u 42 percentách pacientov.

Nedávne výskumy o úlohe vitamínu E v liečbe zakrivenia penisu však jeho účinnosť uvedenú v skorších štúdiách nepotvrdzujú, ale nízka cena, zanedbateľná toxicita a celkový zdravotný prínos výživových doplnkov s vitamínom E podporujú jeho využitie v kombinovanej terapii spolu s inými liekmi v boji proti Peyronieho chorobe.

Perorálne lieky, ako PABA, v kombinácii s kolchicínom a vitamínom E sú veľmi účinné pri liečbe zakrivenia penisu v raných štádiách. Tieto lieky sú základným spôsobom liečby v prvých rokoch, kedy bol rozvoj zhlukov spozorovaný. Neposkytujú však žiadnu úľavu, ak sa choroba skomplikuje.

Účinnosť

Bezpečnosť

Dostupnosť


Injekcie

Ak sa použitím liekov nedocieli dostatočne účinná kontrola a liečba Peyronieho choroby, lekári pristupujú k použitiu intraléznych injekcií pre priamu aplikáciu verapamilu, interferónov alebo steroidov.

Tieto lieky sa priamo vpichujú do zhlukov tkanív, ktoré spôsobujú zakrivenie penisu. Pred aplikáciou liečiva sa používa lokálne umŕtvenie. Séria šiestich injekcií sa podáva s odstupom minimálne jedného týždňa medzi jednotlivými injekciami. Injekcie sú pomerne účinné a zaisťujú zlepšenie zakrivenia penisu u viac ako 65 percentách pacientov, pričom 80 percent pacientov sa môže tešiť zo silnejšej erekcie. Injekcie s interferónom alfa-2b a verapamilom prinášajú v korekcii zakrivenia penisu veľmi dobré výsledky.

Tieto injekcie však sprevádzajú závažné nežiaduce účinky. Steroidy, ako napríklad kortizón, majú veľmi škodlivé vedľajšie účinky, napríklad atrofiu alebo odumretie funkčných buniek.

Účinnosť

Bezpečnosť

Dostupnosť


Penis vyrovnávacie cvičenia

Cvičenie na vyrovnávanie penisu sa vzťahuje na tie cvičenia, ktoré sa vykonávajú pomocou zariadení na naťahovanie penisu alebo pomocou rúk na zvýšenie obvodu alebo dĺžky vášho penisu. Tieto cvičenia sú často vykonávané mužmi s cieľom napraviť krivosť penisu .

Cvičenie na vyrovnávanie penisu sa dá ľahko vykonať, pretože to môže byť jednoduché pomocou ruky alebo penisu naťahujúceho zariadenia na masáž tkanív vášho penisu. Obidva postupy sú zamerané na roztiahnutie pokožky a vytváranie mikrotrhov v tkanive penisu, ktoré po uzdravení spôsobuje, že penis je dlhší a rovnejší .

Cvičenie na vyrovnávanie penisu zvyčajne nemá žiadne vedľajšie účinky. Ak je však váš penis príliš hrubý, môže to mať za následok pocit znecitlivenia , svrbenie , pretrhnutie žily a zmenu farby penisu .

Pozitívne alebo negatívne výsledky cvičení vyrovnávania penisu budú závisieť od vašej konzistencie a prístupu, s ktorým sa držíte. Napríklad manuálne naťahovanie môže trvať dlhší čas v porovnaní s rozťahovacími zariadeniami, aby sa zobrazili znateľné výsledky.

Účinnosť

Bezpečnosť

Dostupnosť


Chirurgické zákroky

K dispozícii sú tri typy chirurgických zákrokov, ktoré poskytujú rôznu úroveň úspešnosti liečby Peyronieho choroby:

Prvý typ chirurgického zákroku: Odstránenie zhlukov tkaniva a obnovenie penisu transplantáciou žíl, kože a ďalšieho materiálu zo zvieracích orgánov. Táto metóda umožňuje pacientom nadobudnúť späť stratenú dĺžku alebo obvod penisu. Avšak niektorí pacienti strácajú v dôsledku chirurgického zákroku citlivosť penisu a schopnosť erekcie.

Druhý typ chirurgického zákroku: Zakrivenie penisu sa koriguje zovretím alebo odobratím malých častí penisu na protiľahlej, zdravej strane. Ťah spôsobujúci ohnutie sa zmenší a penis sa narovná. Pacienti po tomto zákroku čelia veľmi nízkemu riziku erektilnej dysfunkcie či strate citlivosti, zmenší sa však dĺžka alebo obvod ich penisu.

Tretí typ chirurgického zákroku: Počas tohto zákroku je do penisu implantované špeciálne zariadenie, ktoré zvyšuje pevnosť penisu. Niektorí pacienti vďaka zariadeniu získajú lepšiu schopnosť reakcie, a ich penis je vďaka implantátu dostatočne rovný. Zariadenie možno implantovať v kombinácii s prvým alebo druhým typom zákroku, ak sa ich pomocou nepodarilo dosiahnuť potrebné narovnanie.

Účinnosť

Bezpečnosť

Dostupnosť


Prístroj na narovnanie penisu

Ako si asi viete predstaviť, chirurgický zákrok nie je najlepšou voľbou, a je možné ho použiť len ako poslednú možnosť, ak nie sú k dispozícii ďalšie možnosti. Otázkou za milión je, či je možné stabilizovať alebo zvrátiť postup zakrivenia a skracovania penisu, a zabrániť komplikáciám spojeným s týmto ochorením bez operácie? Prekvapivá odpoveď znie áno! Najpôsobivejšie výsledky v liečbe zakrivenia penisu spojené s Peyronieho chorobou poskytujú prístroje na narovnanie penisu. Faktom je, že tieto prístroje prinášajú veľmi trvalé výsledky v stabilizácii alebo dokonca znížení ohnutia penisu, a svetom sa šíria ako nebývalo bezpečné a úspešné riešenie.

Prístroj na narovnanie penisu funguje na jednoduchom, ale účinnom princípe naťahovania penisu v ochabnutom stave niekoľko hodín denne. Dĺžka dlahy umožňuje pridať kovové profily na nastavenie úrovne ťahu. Časom neustála ťahová sila spôsobí natiahnutie zhlukov tkaniva a podporí hojenie alebo prestavbu zjazvených či poškodených tkanív. Postup je pri liečbe komplikácií zakrivenia penisu veľmi účinný.

Na rozdiel od medializovaných prírodných spôsobov liečby a alternatívnych zdravotníckych pomôcok, výsledky získané použitím prístroja na narovnanie penisu boli preskúmané a zdokumentované niekoľkými klinickými štúdiami, s bezprecedentne vysokou mierou úspešnosti pri používaní týchto prístrojov v korekcii penisu.

Účinnosť

Bezpečnosť

Dostupnosť


Objednajte si ešte dnes
Podľa vedeckých štúdií:
Prístroj na narovnanie penisu zaručuje bezprecedentný úspech pri stabilizácii a zlepšení problému so zakriveným penisom a zraneniami spojenými s jeho zakrivením.
Ide o atraktívny, úsporný, bezpečný a prirodzený spôsob liečby zakrivenia penisu!


Prečítajte si viac o prístrojoch na narovnanie penisu

Klinické štúdie

V septembri 2002 boli v rámci 2. európskeho kongresu andrológie prezentované výsledky jednej klinickej štúdie. Štúdia sa pokúsila zhodnotiť účinnosť prístroja na narovnanie penisu pri korekcii zakrivenia penisu alebo deformácii počas erekcie. Do štúdie bolo vybraných 110 pacientov, ktorí trpeli zakrivením penisu v dôsledku Peyronieho choroby.

Potom začali najmenej štyri hodiny každý deň, po dobu 3 až 6 mesiacov, používať prístroj na narovnanie penisu, pričom každý deň bolo riadne zaznamenané meranie stavu (ako pred, tak aj po natiahnutí), aby sa zistila účinnosť prístroja na narovnanie penisu pri korekcii zakrivenia penisu. Zistilo sa, že do troch mesiacov sa pacienti tešili z podstatného zlepšenia zakrivenia penisu alebo deformácie počas erekcie. Pacienti liečbu úspešne dokončili bez akýchkoľvek komplikácií alebo nutnosti odstúpiť od liečby. Správa zo štúdie upozornila na používanie prístroja na narovnanie penisu a jeho sľubné výsledky pri korekcii zakrivenia penisu a v pomoci pacientom s Peyronieho chorobou pri liečbe erektilnej dysfunkcie.

Klinické štúdie

Copyright © 2013 - 2024 NoCurvature.com. Všetky práva vyhradené.